top of page

HET EXPRO-PROJECT

 

Door professioneel en uiterst verzorgd werk verder bouwen aan de goede naam van EXPRO als specialist van vaste blussystemen en zo de bestaande klanten behouden en nieuwe klanten werven.

 

Om dit te verwezenlijken, wil EXPRO onderzoeken hoe het nauwkeurigst aan de behoeften van zijn klanten te voldoen. EXPRO adviseert hen, zo nodig, bij de keuze van de best aangepaste oplossing, rekening houdend met de van toepassing zijnde reglementeringen, normen en specificaties.

 

De tevredenheid van EXPRO-klanten is afhankelijk van een aantal elementen.  Die zijn hoofdzakelijk:

 

  • De degelijkheid en betrouwbaarheid van de installaties van EXPRO, ook al maken deze meestal deel uit van een totaal veiligheidspakket dat opgebouwd wordt in samenwerking met de klant.  Daarom maakt EXPRO zelf het ontwerp en voert, met eigen mensen, assemblage en montage uit en belast zich met de dienst na verkoop.

  • De stiptheid waarmee beloften worden nagekomen en de flexibiliteit waarmee gereageerd wordt op vragen van de klant.

 

Deze tevredenheid wil EXPRO bekomen dankzij de inzet van al haar medewerkers, die er steeds maar meer bewust van moeten worden, dat zij het zijn die de hoofdrol spelen en hierbij de grootste  verantwoordelijkheid dragen.

Door steeds te trachten het eigen werk te bekijken met de ogen van de klant, kan het doel het best bereikt worden.

 

Ieder met zijn eigen vakmanschap streeft er naar EXPRO zo rendabel mogelijk te laten werken en zich verder te laten ontwikkelen.

Dat samen streven naar beter leidt voor ieder uit de groep naar persoonlijke verrijking en sociale vooruitgang.

Door ons werk bij EXPRO dragen we bij tot het verbeteren van de bescherming van mensen en belangrijke installaties en tot het voorkomen van catastrofes.

bottom of page