top of page

Certificaten

Als bedrijf hebben wij bepaalde certificaten behaald. Deze zijn nodig om als bedrijf verder te blijven groeien en aan onze klanten te voldoen.
Hieronder een overzicht van onze belangrijkste certificaten. 

ISO-9001 V. 2015

ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Deze managementnorm is meteen ook het paradepaardje van de normalisatiewereld. De kwaliteitsnorm verzamelt alle best practices rond transparantie, betrouwbaarheid en kwaliteit voor jouw organisatie.

Bosec

BOSEC is een vrijwillig certificatiemerk dat onder andere installateurs van automatische branddetectiesystemen, gasblus- of hydraulische blussystemen (sprinkler) en rook- en warmteafvoersystemen dekt. Het wordt afgegeven door de ANPI-afdeling Certificatie, ISO/IEC 17065, geaccrediteerd door BELAC (003-PROD).

Het BOSEC-merk garandeert de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de producten (systemen) en diensten. Het dekt niet alleen de conformiteit met de geldende (internationale en/of nationale) normen, maar ook de conformiteit met de bijkomende kwaliteitscriteria die overeenstemmen met de behoeften van de gebruikers en consumenten.

Overheidsopdrachten

Om in aanmerking te kunnen komen voor een overheidsopdracht van werken, moet een aannemer voor die werken erkend zijn. Met die erkenning bewijst de aannemer zijn:

  • technische bekwaamheid

  • financiële draagkracht

  • en professionele integriteit.

Erkenning Ozonafbrekende stoffen

Bedrijven die in België bepaalde werkzaamheden uitvoeren aan stationaire brandbeveiligingsapparatuur met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen (open definitie) waarbij er een risico bestaat op emissies van deze schadelijke stoffen, hebben daarvoor een Vlaamse erkenning nodig. Het gaat om de installatie, het onderhoud, de reparatie en de buitendienststelling van deze apparatuur.

VCA**

Dit systeem richt zich in de eerste plaats tot de aannemers die meer risicovolle activiteiten uitvoeren. VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een certificatieproces waarbij een certificatie-instelling op basis van een doorlichting van het bedrijf en zijn werklocaties nagaat of de aanvrager voldoet aan de beoordelingscriteria voor certificatie van VCA.

Bij VCA certificatie worden drie niveaus onderscheiden:

  1. VCA* Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.

  2. VCA** Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement).

  3. VCA petrochemie Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

bottom of page