top of page

Producten

2020-01-21 09.01.15.jpg

Voor blussing van serverlokalen, data rooms, archiefruimten, labo’s, enz. wordt het vaakst inert gas toegepast.

Het grootste nadeel van inerte gasblussystemen was geen stabiele uitgangsdruk en geen constant debiet tot de laatste sproeier. 
Met de inert-gasblussystemen van de nieuwste generatie verdween dit nadeel van de eerste generatie systemen. Er werd een nieuw ventiel ontwikkeld die een stabiele uitgangsdruk met een constant debiet gaf. 

Blussen met inert gas is veilig en brengt geen schade toe aan ons leefmilieu. De gassen die gebruikt worden zijn stikstof en argon en worden betrokken uit de lucht.  Om te blussen wordt de luchtsamenstelling in het lokaal gewijzigd door gebruik te maken van gassen, die al in de lucht voorkomen.  Het zuurstofgehalte in de lucht wordt verlaagd zonder daarmee mensen in gevaar te brengen en de zichtbaarheid blijft behouden omdat de temperatuur slechts licht daalt, en er dus geen mist ontstaat.

MicrosoftTeams-image.png

Om bepaalde brandhaarden te blussen is het gebruik van CO2 als blusgas nog steeds te verkiezen.

Koolstofdioxide, doorgaans koolzuur of CO2 genoemd, is gasvormig onder atmosferische omstandigheden.  CO2-gas is kleurloos, reukloos en elektrisch niet geleidend.

Novec-1230-2D-skeletal.png

Ook met een ‘chemisch’ blusmiddel kan op een vrij milieuvriendelijke manier geblust worden waar het blusmiddel geen schade mag aanrichten en waar aanwezige mensen niet in gevaar mogen worden gebracht. Dat kan door gebruik te maken van het blusmiddel FK 5.1.12.
Zijn bluswerking berust voornamelijk op het sterk afkoelend effect en het onttrekken van de hitte aan het vuur.

Kast&Deksel2.jpg

In de hedendaagse keukenapparatuur worden brandbare vetten en oliën in contact gebracht met hittebronnen met hoog vermogen.  Daarbij is er doorgaans ook een stevige luchtverversing aanwezig die voor toevoer van zuurstof kan zorgen en daarmee zijn alle elementen van de vuurdriehoek (brandbare stof - zuurstof - ontstekingsbron) aanwezig. WHDR blussing is bij uitstek de oplossing voor de keukeninstallaties. 

20240228_113738 -1.jpg

Branden van een heel aantal materies en in allerhande installaties kunnen doeltreffend beheerst en/of geblust worden met behulp van water.  Water is zeker het meest gebruikte blusmiddel.

Door dat water, in een groot aantal fijne druppeltjes verdeeld, over de brandhaard te verspreiden worden de mogelijkheden om er mee te blussen nog enorm uitgebreid.

FM-200

DSC00354.JPG

Heptafluoropropaan - HFC227ea (in de normen en regels  – door fabrikant Dupont de Nemours FM-200® genoemd ) en Pentafluoroethaan (door fabrikant Dupont de Nemours FE-25™ genoemd en door Fike Corporation : Ecaro25™) zijn blusmiddelen met chemische samenstelling.  De producten worden ook nog voor andere doeleinden aangewend. Deze blussing wordt niet meer geïnstalleerd, we doen hier wel nog onderhouden op.

bottom of page