top of page

Over ons

Exprogebouw.jpg

Ons verhaal

De N.V. EXPRO werd opgericht in november 1987. De benaming staat voor "Extinguish Protection". Van bij aanvang was het de bedoeling vaste blusinstallaties te bouwen in aanvulling op de activiteiten van firma’s, die in andere takken van de brandbeveiliging bedrijvig zijn : branddetectiespecialisten, installateurs sprinklersystemen, verkopers van handbediende blusmiddelen, … .

 

Vrij vlug kon een kring opgebouwd worden van vaste klanten.  Deze klantenkring groeit nog steeds aan en raakte eerst uitgebreid tot in Luxemburg, en recenter ook tot in Nederland en Frankrijk.

 

Om installatiewerk te kunnen uitvoeren in Luxemburg werd Expro s.à r.l. opgericht.  Bij de start van de activiteiten in Nederland en Frankrijk waren de landsgrenzen al minder een belemmering waardoor het volstond een Nederlands en Frans B.T.W.-nummer te hebben.

 

EXPRO was de eerste installateur van blussystemen, die daarvoor erkend werd door de B.V.V.O. (nu Assuralia).  Ondertussen werd de erkenning al herhaalde malen hernieuwd en werd dit een “BOSEC-erkenning”.

 

Aanvankelijk werden voornamelijk CO2- en Halon-blusinstallaties gebouwd.  Met het Protocol van Montreal moesten de Haloninstallaties verdwijnen en kwamen er nieuwe blusgassen en –technieken op de voorgrond.  Nu worden hoofdzakelijk inert-gassystemen en blussystemen met chemische blusgassen HFC227ea, HFC125 en NOVEC 1230 geïnstalleerd, maar ook watermist-systemen en systemen voor het blussen van friteuses en braadpannen in industriële keukens en restaurants.

 

Om de Halon te kunnen verwijderen deed Expro het nodige om door het Waals Gewest erkend te worden als ophaler en vervoerder van het “gevaarlijk afval” Halon. Deze activiteit is vandaag niet meer van toepassing.

 

Aanvankelijk was het bedrijf in Dilbeek gevestigd, waar zich nu nog de maatschappelijke zetel bevindt.  Al snel moest een groter gebouw opgezocht worden.  Dat werd gevonden en gehuurd in Halle.  Ook daar werd het te klein.  Expro verhuisde dan naar een zelf opgetrokken nieuwbouw op de industriezone van Saintes (Tubize).

 

Er zijn nu 3 montageploegen, die elk over een volledig uitgeruste lichte vrachtwagen beschikken.  Daarnaast zijn er nog mensen die instaan voor het periodiek nazicht, de interventies op de gebouwde installaties en de voorbereiding in de werkplaats van de te bouwen installaties

 

Alle installaties worden gebouwd volgens hiervoor geldende regels.  Behalve de keuken-blusinstallaties, die “pre-engineered” zijn, worden alle andere installaties vooraf uitgetekend en berekend.

bottom of page