top of page

AquaMist

Branden van een heel aantal materies en in allerhande installaties kunnen doeltreffend beheerst en/of geblust worden met behulp van water.  Water is zeker het meest gebruikte blusmiddel.

Door dat water, in een groot aantal fijne druppeltjes verdeeld, over de brandhaard te verspreiden worden de mogelijkheden om er mee te blussen nog enorm uitgebreid.

Werkingsprincipe

Mecanism.JPG
 1. De omzetting in vele erg kleine druppeltjes zorgt ervoor dat het water met een veel groter raakoppervlak de hitte van een vuur kan opslorpen.

 2. Die hitte zal een heel aantal van die druppeltjes zo erg opwarmen dat ze transformeren in stoom.  Die omzetting van vloeistof naar damp zorgt voor een plotse volumetoename van 1650 maal.  Dat gas verdrijft de lucht, en daarmee ook de zuurstof, uit de buurt van het vuur en gezien vuur in de meeste gevallen aanwezigheid van zuurstof vereist …

 3. De druppels die er toch in slagen om het brandende voorwerp te bereiken, omdat ze wat groter zijn dan de andere, maken de brandende materie nat waardoor ze veel moeilijker vuur vat.  Dat is wat de druppels, gevormd door standaardsprinklers, ook doen.

 4. Fijnere druppeltjes blijven lang zweven, verdunnen brandbare gassen en houden de hitte tegen.

Normen

De normen, die voor watermistsystemen bestaan, zoals de “NFPA nr. 750”, geven niet aan met welke druk en debiet er gewerkt moet worden maar bevatten algemene bepalingen omtrent bvb. duur van de bescherming.  Daarnaast bestaan er wel protocollen voor blustesten zoals FM 5560 en 5580 (Factory Mutual) of VdS 2562 (Verband der Sachversicherer) of IMO 1387 (International Maritime Organization), die met succes moeten doorlopen worden wil een ontworpen systeem een goedkeuring krijgen voor een welbepaalde toepassing.

PompesV.jpg
AM30.JPG
AM29.JPG
AM15.JPG
AM24.JPG

AquaMist ULF

ULF.jpg

Met het ruime gamma van Tyco – Johnson Controls, dat we volgen, hebben we een brede waaier van mogelijkheden :

 • Bescherming met het Ultra Low Flow systeem (ULF – druppelgrootte 100 à 200 μm) met voeding door middel van een elektrische pompgroep of, in uitzonderlijke gevallen door een met stikstofcilinders onder druk gebracht waterreservoir, op drukken van 7 tot 15 bar en met beperkt debiet,

  • Burelen, data centers, hospitalen, historisch erfgoed, … met gesloten speciale sprinklerkoppen,

  • Machineruimten, turbines, kabeltunnels, vrijstaande machines en zelfs industriële friteuses met open sproeiers.

AquaMist Fog

Fog.jpg
 • Bescherming met het FOG-systeem (druppelgrootte ong. 50 μm) en voeding met behulp van stikstof- of luchtcilinders voor het uitdrijven van het water uit daarmee gevulde cilinders of uitzonderlijk met een pomp,

  • Machine- en turbineruimten,

  • Transforuimten,

  • Motortestcabines,

  • Verfspuitcabines,

  • Lokalen met stroomgroepen

FOG_nozzle.JPG
FOG-flessen.JPG
Sonic-nozzle.jpg

AquaMist Sonic

Sonic.jpg
 • Bescherming met het SONIC-systeem (druppelgrootte ong. 10 μm) met speciaal ontwikkelde blaasmonden die tegelijk met water en met stikstof te voeden zijn voor toepassing in uitdagende situaties zoals

  • Hoge ruimten,

  • Aanwezigheid van veel obstakels

bottom of page